Cổ đông lớn nhất Vinaconex liên tục rút vốn

Đầu tư Pacific Holdings sau khi đã bán 13 triệu cổ phiếu VCG lại tiếp tục muốn thoái thêm 19,6 triệu đơn vị khác, dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu về sát mốc 56% vốn.