THƯỞNG THỨC HƯƠNG VỊ HỮU CƠ CHÂU ÂU TẠI VIỆT NAM - NATURLAND GIỚI THIỆU VỀ TƯƠNG LAI CỦA NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Hội thảo báo chí “ Thưởng Thức Hương Vị Hữu Cơ Châu Âu tại Việt Nam – Naturland giới thiệu về tương lai của Nông Nghiệp Hữu Cơ” đồng tại trợ bởi Liên Minh Châu Âu, do Naturland - Hiệp...