Những trường THPT công lập ở Hà Nội lấy điểm chuẩn KHÔNG QUÁ CAO: Các em học lực trung bình khá nên tham khảo

Năm 2022, đây là những trường công lập ở Hà Nội có mức điểm chuẩn không quá cao, lấy điểm chuẩn dưới 35.