Vợ chiến tranh lạnh với chồng, 3 tháng sau phát hiện chồng có người 'sưởi ấm'

Bất đồng của Anh Thi, chị Thủy bắt đầu bằng một mâu thuẫn bé bằng cái móng tay, nhưng họ lại cho là to đùng...