Nơi đèn giao thông chỉ xanh một lần trong năm

Đèn giao thông ở đảo Himakajima (Nhật Bản) độc đáo ở chỗ chỉ chuyển sang màu xanh một lần, thường vào tháng 5, trong một năm.