Cổ phiếu LDG bất ngờ khớp lệnh kỷ lục gần 38 triệu đơn vị

Kết phiên 5/12, cổ phiếu LDG bất ngờ khớp lệnh 37,7 triệu đơn vị, con số này cách xa với 916.500 đơn vị và 602.500 đơn vị khớp lệnh trong ngày 1/12 và 4/12 trước đó.